Αμαλιάδας – Σαβαλιών,
Αμαλιάδα 272 00

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8.00 π.μ. – 6:00 μ.μ.